Aktualności klienta

Czym jest kompleksowe zarządzanie cyberbezpieczeństwem w SecureVisio?

Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem w SecureVisio  odbywa się na trzech płaszczyznach: Prewencji, Detekcji oraz Reakcji (PDR).

W ramach PREWENCJI SecureVisio pozwala automatycznie stworzyć i utrzymać centralną e-dokumentację zasobów IT (funkcjonalność CMDB – Configuration Management Database), prowadzić analizę ryzyka cyberzagrożeń (narzędzia klasy IRM – Integrated Risk Management) oraz zarządzać podatnościami z uwzględnieniem kluczowych procesów i zasobów organizacji (mechanizm TVM – Threat and Vulnerability Management).

Z perspektywy DETEKCJI, SecureVisio wspomaga użytkowników w wykrywaniu zaawansowanych zagrożeń poprzez działanie kontekstowych reguł korelacyjnych (funkcjonalność SIEM – Security Information and Event Management) oraz wykrywania anomalii w zachowaniu użytkowników oraz systemów (narzędzie klasy UEBA – User and Entity Behavior Analysis).

W obszarze REAKCJI platforma SecureVisio dostarcza gotowe, automatyczne scenariusze reakcji, które pozwalają szybko obsłużyć wykryte zagrożenia (funkcjonalność typu SOAR – Security Automation and Response).

Release Notes SV 4.0.32432.5-4.0.32655.6

Nowości i usprawnienia Poprawione błędy Podatności Integracje Zmieniono zachowanie systemu dla konektora Cisco Umbrella NextGen. Konektor wspiera pobieranie danych w […]

Release Notes SV 4.0.32039.4-4.0.32432.5

Poprawione błędy Podatności Incydenty W szczegółach incydentu dodano poprawne wyświetlanie opcji, pokaż zdarzenia i pokaż ramki, pobieranie identyfikatorów wszystkich zdarzeń […]

Release Notes SV rev3 – rev4 (4.0.31895.3 – 4.0.32171.4)

Poprawione błędy Podatności Zmieniono zachowanie podczas walidacji danych do zapisu z harmonogramu podatności.  Walidacja IP dopuszcza znak ‘nowej lini’ jako […]

Zobacz wszystkie...