Czy do działania systemu potrzebujemy instalować agenta na stacjach końcowych?

Tak, część funkcjonalności jest obsługiwana z aplikacji uruchamianej na stacji roboczej. Aplikacja nie wymaga instalacji (jest to tzw. klient portable), składa się z pliku uruchamialnego i katalogu z bibliotekami. W przypadku zmiany wersji oprogramowania SecureVisio, klient portable jest automatycznie aktualizowany podczas uruchomienia.

Wróć