Czy do zbierania logów jest wymagany jakiś agent?

Nie, najczęściej logi są przesyłane bezpośrednio z urządzeń protokołem Syslog. Kolektor SecureVisio potrafi nasłuchiwać ruchu na protokołach TCP/UDP na wielu portach jednocześnie. Do przesyłania informacji z systemów Windows jest wykorzystywany wbudowany mechanizm Microsoft – Windows Event Forwarding.

Dodatkowo, kolektor może zbierać informację m .in. ze skrzynek mailowych, plików, baz danych oraz wykorzystując API producentów urządzeń.

Wróć