Ile wirtualnych serwerów potrzebne do instalacji SecureVisio?

Minimalna instalacja SecureVisio wymaga 1 maszyny wirtualnej, natomiast sugerowane konfiguracje powinny mieć co najmniej 2 maszyny wirtualne – zaleca się wydzielenie kolektora logów na osobną maszynę.

Rozbudowa środowiska może objąć wiele maszyn i jest to uzależnione od wielu czynników, głównie liczby logów, którą ma obsłużyć system. Generalnie rozbudowa o kolejne maszyny uwzględnia dołożenie kolejnych kolektorów logów lub/oraz rozdzielenie poszczególnych usług kolektora na osobne maszyny oraz dodania dodatkowych LogForwarderów (pojedynczy LogCollector może mieć wiele LogForwarderów odpowiedzialnych za przyjmowanie logów).

Wróć