Jakie obsługujemy źródła logów?

Najczęściej logi są przesyłane bezpośrednio z urządzeń protokołem Syslog. Kolektor SecureVisio potrafi nasłuchiwać ruchu na protokołach TCP/UDP na wielu portach jednocześnie.

Do przesyłania informacji z systemów Windows jest wykorzystywany wbudowany mechanizm Microsoft – Windows Event Forwarding. Dodatkowo, kolektor może zbierać informację m .in. ze skrzynek mailowych, plików, baz danych oraz wykorzystując API producentów urządzeń 

Wróć