Aktualności partnera

Release Notes SV rev3 – rev4 (4.0.31895.3 – 4.0.32171.4)

 • Dodano możliwość instalacji worker’a na systemie Windows działającego jako usługa systemowa.
 • Dodano do narzędzia Test-SV możliwość sprawdzenia wersji bazy wzorcowej.
 • Dodano akcję systemową pozwalająca na zmianę wybranych parametrów zasobu informacyjno-usługowego z poziomu scenariusza. 
 • Uzupełniono funkcjonalność definiowania warunku skryptowego scenariusza o funkcje operujące na użytkowniku.
 • Dodano funkcjonalność zakładania incydentów z poziomu formularzy reguł hosta i użytkownika (UEBA). 
 • Dodano funkcjonalność wyszukiwania zdarzeń i ramek z poziomu formularzy reguł hosta i użytkownika z predefiniowanym filtrem zawierającym dane pobrane kontekstowo (UEBA).
 • Dodano możliwość kopiowania informacji z historii przebiegu incydentów i podatności
 • Dodano możliwość wykorzystania pól zdarzeń w procesie definiowania odpowiedzi na warunkach scenariusza

Poprawione błędy

Podatności

Zmieniono zachowanie podczas walidacji danych do zapisu z harmonogramu podatności. 

Walidacja IP dopuszcza znak ‘nowej lini’ jako separator na liście adresów IP.

Incydenty

Poprawiono wygląd podpisów pod ikonami wektora ataku w szczegółach incydentu.

Przeglądarka logów/zdarzeń

Dodano możliwość usunięcia pola z agregacji w przeglądarce logów/zdarzeń.

Integracje

Obsłużono błąd synchronizacji z ActiveDirectory (wielkość liter w nazwach grup).

Inne

 • Doprecyzowano komunikat o błędzie w przypadku braku połączenia z DB podczas importu licencji.
 • Doprecyzowano komunikat w przypadku błędów dla połączenia z SVCenter.
 • Dostosowano filtry do wielkości kolumn w oknie rejestru aktywności użytkownika

Do pobrania: Dokument w formacie pdf

Release Notes SV 4.0.32432.5-4.0.32655.6

Nowości i usprawnienia Poprawione błędy Podatności Integracje Zmieniono zachowanie systemu dla konektora Cisco Umbrella NextGen. Konektor wspiera pobieranie danych w […]

Release Notes SV 4.0.32039.4-4.0.32432.5

Poprawione błędy Podatności Incydenty W szczegółach incydentu dodano poprawne wyświetlanie opcji, pokaż zdarzenia i pokaż ramki, pobieranie identyfikatorów wszystkich zdarzeń […]

Zobacz wszystkie...