Aktualności partnera

Release Notes SV 4.0.32039.4-4.0.32432.5

 • Dodano mechanizm automatycznego zamykania podatności zakładanych ze skanera Qualys. Zmieniono zachowanie konektora Nuceli dodając mechanizm automatycznej aktualizacji skanera do najnowszej wersji.
 • Dodano nową pozycję w narzędziu Edit-SVConfig „Other\Enable WinRM using group domain policy” (import GPO do kontrolera domeny z zezwoleniem na WinRM na hostach tej domeny do współpracy z narzędziem ScriptWorker).
 • Dodano możliwość edycji wybranej reguły bezpieczeństwa bezpośrednio z poziomu głównej listy EBA/UBA.
 • Dodano możliwość usunięcia pola z agregacji w przeglądarce logów/zdarzeń.
 • Dodano obsługę nowego API dla konektora Cisco Umbrella – API Next Generation (zakończenie wsparcia dla API v1).

Poprawione błędy

Podatności

 • Poprawiono automatyczne zamykanie podatności w ramach przetwarzania skanów skanera Qualys.
 • Poprawiono wznawianie podatności w przypadku, gdy nie ma wpisu dotyczącego raportu zakładającego podatność dla skanera Nessus.
 • Poprawiono aktualizowanie daty ostatnio pobranego skanu w ramach harmonogramu dla skanera Qualys.
 • Dodano deduplikację adresów i zabezpieczenia w target dla źródeł typu skaner Nuclei.
 • Zoptymalizowano proces aktualizacji skanera Nuceli po uruchomieniu zaplanowanego skanowania.

Incydenty

W szczegółach incydentu dodano poprawne wyświetlanie opcji, pokaż zdarzenia i pokaż ramki, pobieranie identyfikatorów wszystkich zdarzeń ze stosu incydentu.

Integracje

Poprawiono obsługę synchronizacji dla nazw grup o różnej wielkości liter w Active Directory.

Inne

 • Poprawiono błąd wyświetlania zbędnego adresu na zakładce wykrywanie.
 • Poprawiono odczytywanie konfiguracji przez log forwarder po zmianie parametrów.
 • Dodano nagłówek Strict-Transport-Security do Secure Visio, informujący o stosowaniu polityki HSTS. Usunięto nagłówki X-Aspnet-Version,X-Aspnetmvc-Version, X-Powered-By.
 • Poprawiono obsługę zapisu i edycji słownika kontakty.

Do pobrania: Dokument w formacie pdf

Release Notes SV 4.0.32432.5-4.0.32655.6

Nowości i usprawnienia Poprawione błędy Podatności Integracje Zmieniono zachowanie systemu dla konektora Cisco Umbrella NextGen. Konektor wspiera pobieranie danych w […]

Release Notes SV rev3 – rev4 (4.0.31895.3 – 4.0.32171.4)

Poprawione błędy Podatności Zmieniono zachowanie podczas walidacji danych do zapisu z harmonogramu podatności.  Walidacja IP dopuszcza znak ‘nowej lini’ jako […]

Zobacz wszystkie...