Aktualności partnera

Release Notes SV 4.0.32432.5-4.0.32655.6

Nowości i usprawnienia

  • Dodano możliwość zdefiniowania nowego źródła logów z wykorzystaniem konektora 'Microsoft Exchange Mail (EWS)’.
  • Dostosowano konektor PowerShell do uruchamiania skryptu pobierającego logi z Microsoft Defender z wykorzystaniem API

Poprawione błędy

Podatności

  • Zmieniono zachowanie systemu przy imporcie skanów Rapid, Zabezpieczono dodawanie duplicatów kodów CVE.
  • Zmieniono zachowanie systemu podczas importu skanu historycznego dla Nessus SC – dSC-dodatkowe odatkowe informacje.
  • Poprawiono import skanów dla skanera Qualys, z harmonogramu dla skanów ze znakami specjalnymi w nazwie.
  • Zmieniono zachowanie systemu dla mechanizmu importu, w przypadku niepełnej informacji w raporcie skanera Qualys.

Integracje

Zmieniono zachowanie systemu dla konektora Cisco Umbrella NextGen. Konektor wspiera pobieranie danych w przypadku zmiany DataCenter przez serwer Cisco.

Inne

  • Dostosowano nazwę katalogu wg standardu, do którego zapisywane są logi FlowCollectora
  • Dodanie obsługi  sprawdzania statusu Script Workera przy wykorzystaniu portu podanego w konfiguracji

Do pobrania: Dokument w formacie pdf

Release Notes SV 4.0.32039.4-4.0.32432.5

Poprawione błędy Podatności Incydenty W szczegółach incydentu dodano poprawne wyświetlanie opcji, pokaż zdarzenia i pokaż ramki, pobieranie identyfikatorów wszystkich zdarzeń […]

Release Notes SV rev3 – rev4 (4.0.31895.3 – 4.0.32171.4)

Poprawione błędy Podatności Zmieniono zachowanie podczas walidacji danych do zapisu z harmonogramu podatności.  Walidacja IP dopuszcza znak ‘nowej lini’ jako […]

Zobacz wszystkie...